Frivillige

 Mandeklubben     Andreas B. Poulsen - Hans Henrik Baun - Bjarne Bruun

Aage Nielsen - Hans Chr. Dahlgaard

Besøgsvenner     Mona Kappel - Lis Røy

og frivillige         Ruth Christensen - Vita Krukow - Otto Mortensen -

Kirsten Søndergaard

 Underholdning   Lis og Kurt spiller en gang om måneden i bofællesskabet på Lyngparken

Birthe Kjellerup spiller til sang hver tirsdag i bofællesskabet på Lyngparken

                               Frivillige på Lyngparken

 Gå Klub:           Mary Hansen - Katrin Bendixsen - Andreas Poulsen    Anne Marie Poulsen -

                           Hans Erik Baun - Tove Christiansen -  Jette Friborg -

Oda Jensen

 Lyngparkens     Nanna Mortensen - Kirsten Gelmer - Doris Christensen

 Venner              Frida Andersen - Gudrun Hansen - Thea Ehmsen - Tove Tarp.

Andreas Vermehren - Otto Mortensen