Aktiviteter hele året

Sangden første onsdag i hver måned..

                     Aktiviteter som Lyngparkens Venner arrangerer i  i årets løb:

Bankoden 3. tirsdag i hver måned er der banko med kaffebord bagefter. Bestyrelsen serverer hjemmelavet æblekage, lagkage eller noget andet lækkert.  

Ved jule- og påskebanko er der gjort lidt ekstra ud af det, og så er der også amerikansk lotteri. 

Efterårsfestafholdes i oktober, hvor alle pårørende bliver inviteret med til en aften med spisning og underholdning.

Juletræet - der står foran Lyngparken i december måned - får vi sponseret af Varde Gymnastikforening. Vi henter det i Lykkegårdshallen, når de er færdige med deres juleafslutning, og vore flinke pedeller stiller det op og hænger lys på grenene.

Torsdags underholdning – Den sidste torsdag i månederne januar, februar, marts og april er der underholdning om eftermiddagen.


Pensionade er vores årlige Olympiade, som vi har afholder i samarbejde med Husets Venner fra Medborgerhuset. Den holdes i august, og alle kommunens plejecentre bliver indbudt. Det er en af de rigtig gode dage på Lyngparken

Lyngbladet udkommer hver anden måned med praktiske oplysninger om, hvad der sker på Lyngparken.

www.lyngparkensvenner.dk -foreningens hjemmeside, der er et supplement til Lyngbladet, hvor der også er et fotogalleri, så man kan følge årets gang i billeder.

 

Gaver til Lyngparken og dens beboere – når Lyngparkens beboere ønsker sig nogle ting, som de bevilligende myndigheder ikke kan honorere, hjælper vi efter bedste evne. Som eksempel kan nævnes TV apparater - højtalere og møbler til terrassen.

Til jul får hver afdeling et beløb til at hygge om beboerne, og til påske er der blomster til alle beboere

 

Økonomi For at kunne holde alle aktiviteterne i gang skal der jo også penge i kassen, derfor er vi glade for de ca. 150 venner, der med deres kontingent er med til at holde det hele i gang -  både økonomisk og ved deres frivillige indsats. Du er også velkommen som medlem.

Alle der møder op til bankospillene giver også et godt bidrag til økonomien, men der er plads til flere. Du vil blive godt modtaget, hvis du kommer næste gang vi spiller banko.

Hvert år ansøger vi om - og modtager paragraf 18 midler. Det er et penge som staten stiller til rådighed, og som kommunen fordeler mellem de organisationer, der opfylder betingelserne for støtte.

Vi modtager bidrag fra  Skads Brandkasse. Derudover får vi bidrag fra beboerne på Lyngparken og deres pårørende.