Frivillige

                               Frivillige på Lyngparken

 Mandeklubben     Andreas B. Poulsen - Hans Henrik Baun - Bjarne Bruun

                             Aage Nielsen - Hans Chr. Dahlgaard

Besøgsvenner     Mona Kappel - Lis Røy

og frivillige         Ruth Christensen - Vita Krukow - Otto Mortensen -

                           Kirsten Søndergaard

 Gå Klub:              Mary Hansen - Katrin Bendixsen - Andreas Poulsen                                                     Anne Marie Poulsen -

                            Hans Erik Baun - Tove Christiansen -  Jette Friborg -

                            Oda Jensen

 Lyngparkens     Nanna Mortensen - Kirsten Gelmer - Doris Christensen 

 Venner              Frida Andersen - Gudrun Hansen - Thea Ehmsen - Tove Tarp.

                          Andreas Vermehren - Otto Mortensen

 Underholdning   Lis og Kurt spiller en gang om måneden i bofællesskabet på Lyngparken

Birthe Kjellerup spiller til sang hver tirsdag i bofællesskabet på Lyngparken